Tilknytnings undersøgelser

Psykolog Rikke Brandt

Tilknytnings undersøgelser

En tilknytnings undersøgelse er en helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet, forældre og øvrigt netværk. Tilknytnings undersøgelser iværksættes som en del af den børnefaglige undersøgelse og har til formål at styrke kommunernes oplysnings- og beslutningsgrundlag i de situationer. Tilknytnings undersøgelser gennemføres med henblik på at belyse, hvad der er til barnets bedste, og med det formål at sikre barnet størst mulig kontinuitet og stabilitet i sin opvækst. Fokus for undersøgelsen er det konkrete barn og dette barns tilknytnings- og tilhørsforhold til henholdsvis plejeforældre/ anbringelsessted, forældre og barnets netværk og omgivelser, eksempelvis dagtilbud, skole, fritidsinteresser mv. Undersøgelsen indeholder en kombination af psykologiske tests, observationer og klinisk samtale samt inddragelse af oplysninger fra sagens øvrige akter. Undersøgelse udarbejdes ud fra Socialstyrelsens retningslinjer:

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af tilknytningsundersøgelser (sbst.dk)

Har du et spørgsmål?

Brug formularen eller send en mail til mig. Min mail er sikret via tunnelkryptering og der kan derfor fremsendes visitationsskema + relevante sagsakter direkte på mail.