Neuropsykologiske undersøgelser

Psykolog Rikke Brandt

Neuropsykologiske undersøgelser

En neuropsykologisk undersøgelse indeholder afdækning og vurdering af kognitive funktioner, intellektuelle forhold, emotionelle, psykiske og personlighedsmæssige forhold til for beslutningsprocesser i forhold til udviklings- og behandlingsbehov samt støttebehov. En neuropsykologisk undersøgelse kan enten bruger i sager, hvor der er brug for belysning af funktionsniveauet af betydning for arbejdsevne og beskæftigelse samt ved vurdering af sociale støttebehov.

En neuropsykologisk undersøgelse kan både udarbejdes under Serviceloven rettet mod vurdering af støttebehov og under Beskæftigelsesloven rettet i sager, hvor der er brug for vurdering i forhold til arbejdsfastholdelse ved sygefravær til afklaring af funktionsniveau ved langvarigt fravær fra beskæftigelse.

En Neuropsykologisk undersøgelse af kan endvidere bruges i forsikringssager, hvor der er behov for afklaring af funktionsevne, årsagssammenhænge bag funktionsnedsættelse samt behandlings- og udviklingsmuligheder.

En udviklingspsykologisk undersøgelse af børn og unge kan bruges i sager, hvor der er behov for at få vurdering af den psykiske, emotionelle, kognitive og sociale tilstand med henblik på vurdering støtte- og/eller behandlingstiltag.

En neuropsykologisk undersøgelse indeholder som minimum

Afdækning og vurdering af psykisk, kognitivt og/eller personlighedsmæssigt funktionsniveau. Den psykologiske undersøgelse består af anamnestisk interview, symptomscreening og neuropsykologisk, kognitiv og/eller personlighedstestning til brug for en samlet vurdering af:

Psykologisk undersøgelse til børn, unge og voksne

En psykologisk undersøgelse til børn, unge og voksne indeholder afdækning og vurdering af kognitive, psykiske, emotionelle og sociale forhold af betydning for funktionsevne, støtte- og behandlingsmuligheder og kan bruger i sager, hvor der er brug for psykologisk vurdering i forhold til beslutningsprocesser indenfor Serviceloven og/eller Beskæftigelsesområdet.

Har du et spørgsmål?

Brug formularen eller send en mail til mig. Min mail er sikret via tunnelkryptering og der kan derfor fremsendes visitationsskema + relevante sagsakter direkte på mail.