Forældrekompetenceundersøgelser

Psykolog Rikke Brandt

Forældrekompetenceundersøgelser

Autoriseret psykolog Rikke Brandt tilbyder gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser for kommuner i sager, hvor der er bekymring for et barns trivsel og tvivl om hvorvidt en eller begge forældre har de tilstrækkelige forudsætninger og ressourcer i forhold til at understøtte barnets udvikling og trivsel. Der kan indgå prognosevurdering i undersøgelsen, hvilket afstemmes ud fra det konkrete faglige opdrag.

En forældrekompetenceundersøgelse understøtter den kommunale sagsbehandling og den kommunale beslutningsproces via psykologfaglig belysning og vurdering, der altid er udarbejdet ud fra det konkrete opdrag og med fokus på de videre kommunale og faglige foranstaltninger for familien. Alle elementer i undersøgelsen udføres af autoriseret psykolog, som således følger gældende retningslinjer fra Socialstyrelsen.

Af metodiske overvejelser vælges oftest en kombination af semistrukturerede interviews med fokus på anamnese, tilknytning, refleksiv funktion, mentalisering og udviklingsperspektiv, standardiserede kognitive tests, standardiserede psykologiske test med fokus på psykiske, personlighedsmæssige og emotionelle forhold, observationer af samspil mellem forældrene og barnet/børnene samt inddragelse af oplysninger fra sagens øvrige akter. Dette er valgt for at opfylde metodetrianguleringskravet, hvor flere uafhængige metodiske tilgange anvendes i den samlede vurdering.

Undersøgelsen indeholder som minimum følgende psykologfaglige elementer:

Ved behov kan der gennemføres samtaler med relevante fagpersoner, hvis det er relevant i forhold til besvarelse af opdraget

Har du et spørgsmål?

Brug formularen eller send mig en mail. Min mail er sikret via tunnelkryptering og der kan derfor fremsendes visitationsskema + relevante sagsakter direkte på mail.