Om Rikke Brandt

Psykolog

Rikke Brandt

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser indenfor familie- og børneområdet samt neuropsykologiske undersøgelser til kommuner og forsikringsselskaber.

Jeg har via praktisk erfaring og løbende efteruddannelse tilegnet mig en bred viden indenfor udredning, psykologisk undersøgelse og vurderinger indenfor det neuropsykologiske samt familieretslige område.

Jeg har bred erfaring i arbejdet med kommunale samarbejdspartnere omkring udarbejdelse af Forældrekompetenceundersøgelser med prognosevurdering. Yderligere er jeg børnesagkyndig ved Ungdomskriminalitetsnævnet samt Familieretshuset, hvor jeg udarbejder Børnesagkyndige undersøgelser, vejleder i psykosocialt komplekse sager.

Jeg lægger vægt på at levere høj kvalitet i mit arbejde, hvor god rådgivning og intervention dels opfylder de fagtekniske kriterier, følger gældende lovgivningsmæssige retningslinjer og inddrager relevante samt nuancerede fagmetoder, der understøtter udviklings- eller beslutningsprocesser. Jeg lægger i mit arbejde stor vægt på at rådgivning og intervention tilrettelægges med et skarpt blik for klientens oplevelse af at befinde sig i en professionel relation med faglighed og ordentlighed i centrum.

Jeg er selvstændig psykolog med privat praksis i Midtjylland og opfylder de faglige kriterier for udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse og modtager løbende supervision samt deltager i relevant efteruddannelse. Jeg tilbyder samtaler i min klinik i Herning og samtaler i kommunens lokaler eller på borgerens bopæl afhængig af behovet i den konkrete sag.

rikke

Psykolog

Rikke Brandt

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser indenfor familie- og børneområdet samt neuropsykologiske undersøgelser til kommuner og forsikringsselskaber.

Jeg har via praktisk erfaring og løbende efteruddannelse tilegnet mig en bred viden indenfor udredning, psykologisk undersøgelse og vurderinger indenfor det neuropsykologiske samt familieretslige område.

Jeg har bred erfaring i arbejdet med kommunale samarbejdspartnere omkring udarbejdelse af Forældrekompetenceundersøgelser med prognosevurdering. Yderligere er jeg børnesagkyndig ved Ungdomskriminalitetsnævnet samt Familieretshuset, hvor jeg udarbejder Børnesagkyndige undersøgelser, vejleder i psykosocialt komplekse sager.

Jeg lægger vægt på at levere høj kvalitet i mit arbejde, hvor god rådgivning og intervention dels opfylder de fagtekniske kriterier, følger gældende lovgivningsmæssige retningslinjer og inddrager relevante samt nuancerede fagmetoder, der understøtter udviklings- eller beslutningsprocesser. Jeg lægger i mit arbejde stor vægt på at rådgivning og intervention tilrettelægges med et skarpt blik for klientens oplevelse af at befinde sig i en professionel relation med faglighed og ordentlighed i centrum.

Jeg er selvstændig psykolog med privat praksis i Midtjylland og opfylder de faglige kriterier for udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse og modtager løbende supervision samt deltager i relevant efteruddannelse. Jeg tilbyder samtaler i min klinik i Herning og samtaler i kommunens lokaler eller på borgerens bopæl afhængig af behovet i den konkrete sag.

rikke

Følger socialstyrelsens retningslinjer

13 års erfaring

Løbende sparring & dialog

Har du et spørgsmål?

Brug formularen eller send en mail til mig. Min mail er sikret via tunnelkryptering og der kan derfor fremsendes visitationsskema + relevante sagsakter direkte på mail.