Neuro- og Familiepsykologisk Praksis

Jeg hedder Rikke Brandt, er autoriseret psykolog og tilbyder psykologiske undersøgelser indenfor familieområdet samt med voksne og børn og neuropsykologiske undersøgelser til kommuner og forsikringsselskaber.

Psykolog

Rikke Brandt

Jeg er uddannet psykolog, Cand. Psych. fra Aarhus Universitet i 2010 og siden autoriseret under Psykolognævnet i 2013.

Jeg er selvstændig psykolog med praksis i Midtjylland og tilbyder opgaver til kommuner primært i Jylland. Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser af forældrekompetence og neuropsykologiske undersøgelser med fokus på funktionsniveau, kognitive, personlighedsmæssige og psykiske forhold i forhold til behandlings- og udviklingsmuligheder samt støttebehov.

Jeg lægger vægt på at levere høj kvalitet i mit arbejde, herunder at følge gældende retningslinjer og inddrage nuancerede fagmetoder, der understøtter afklarings-, udviklings- eller beslutningsprocesser.

Mine ydelser

Forældrekompetence undersøgelser

Psykolog Rikke Brandt tilbyder gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser for kommuner i sager, hvor der er bekymring for et barns trivsel og tvivl om hvorvidt en eller begge forældre har de tilstrækkelige forudsætninger og ressourcer i forhold til at understøtte barnets udvikling og trivsel

Neuropsykologisk undersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse af  voksne og børn/unge med fokus på psykiske, kognitive og personlighedsmæssige forhold af betydning for behandlings- og udviklingsmuligheder samt støttebehov

Visitationsprocedure

Jeg har valgt at anvende tunnelkryptering for at kunne tilbyde en fleksibel og enkel visitationsprocedure samt mulighed for at kunne tilbyde en løbende kommunikation og sparring efter behov, der samtidig overholder krav til it-sikkerhed.

Har du et spørgsmål?

Brug formularen eller send en mail til mig. Min mail er sikret via tunnelkryptering og der kan derfor fremsendes visitationsskema + relevante sagsakter direkte på mail.